Haber Detayı
09 Kasım 2019 - Cumartesi 21:26
 
KIZ MESLEK LİSESİ İÇİN ZONGULDAK TEK YÜREK
ÜNAL DEMİRTAŞ:"KIZ MESLEK LİSESİ İÇİN ZONGULDAK TEK YÜREK"
GÜNDEM Haberi
KIZ MESLEK LİSESİ İÇİN ZONGULDAK TEK YÜREK

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda yer alan soruların Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Ünal DEMİRTAŞ

Zonguldak Milletvekili

 

Her kentin parçası haline gelmiş, o kentin kimliğini tanımlayan ve hafızasını oluşturan yapılar vardır. Bu yapılar, o kentte yaşayanlar açısından taşıdığı değer ve anlamın yanında, sahip oldukları mimari özellikleri ile şehirlerin belleğinde yer ederler. Zonguldak Kız Meslek Lisesi de, mimari özelliklerinin yanında, Zonguldak'ın hafızasında yer etmiş en önemli Cumhuriyet kurumlarından biridir. Ancak son dönemde, Zonguldak Kız Meslek Lisesi taşıdığı bu özellikleri ile değil de yıkımıyla gündemde yer almaktadır.

Zonguldak'ta yapımı devam eden, Atatürk Devlet Hastanesi'nin otoparkı yapılmak üzere Kız Meslek Lisesi'nin yıkılması Ak Parti Milletvekili tarafından gündeme getirilmiştir. Hastanenin otoparkı yapılması için yıkımı teklif edilen bu okul binası, sadece tarihsel özellikleri ile değil simgesel özellikleri ile de ön plana çıkmaktadır.  Öncelikle; yıkılması istenen Kız Meslek Lisesi,1963 yılında inşaatı tamamlanan ve bir kadın mimar tarafından yapılmış bir binadır. 56 yıldır, yay şeklindeki incelikli mimarisi ile kenti adeta kucaklayan, bu yönüyle de Zonguldak'ın hafızasında yer etmiş olan Kız Meslek Lisesi, şimdiye kadar pek çok kız öğrenciyi yetiştirmiş, onların topluma kazandırılmasında, iş ve çalışma hayatında yer almasında ve bir birey olarak   geleceklerini kurmada yer edinmiş bir yapıdır. Aynı zamanda bu okul Cumhuriyetin ilk kenti Zonguldak’ın en önemli Cumhuriyet eserlerindendir. Zonguldak Kız Meslek Lisesi, bir eğitim kurumu olmanın yanında, taşıdığı manevi değer nedeniyle de Zonguldak halkı için ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Bu nedenle otopark yapımı gündeme geldiği günden bugüne sivil toplum örgütleri başta olmak üzere pek çok dernek, siyasi parti, sendika tarafından Kız Meslek Lisesi'nin yıkılmaması için açıklamalar yapılmıştır. Zonguldak'ın geçmişini simgeleyen yapılardan biri olan Kız Meslek Lisesi'nin yıkılmaması için imza kampanyası başlatılmış, Zonguldak'ta yaşayanlar başta olma üzere, Türkiye'nin pek çok yerinde yaşayan Zonguldaklılar bu yıkımın yapılmaması için tek yürek olmuştur.

Ancak Kız Meslek Lisesi'nin yıkılarak yerine Zonguldak Devlet Hastanesi’nin otoparkı yapılmasını teklif eden Ak Partili Milletvekili başta olmak üzere, Zonguldak Ak Parti yöneticileri, konuya "yıkılması gerekiyorsa yıkılır" şeklindeki yüzeysel yaklaşımları ile kamuoyunu tedirgin etmeye devam etmektedir.

Kent hafızasına saygı duymayan, her yeri bir rant alanı olarak gören, kent planlamasını bilimsel yöntemler yerine kişisel çıkarlar doğrultusunda yapan bu anlayış kabul edilemez. Zonguldak tarihi için böylesine önemi olan bir yapının hastane otoparkı için yıkılması en hafif tabir ile Zonguldak’a ihanettir.

Hastane otoparkı için, 56 yılda on binlerce kız öğrenciyi yetiştiren, meslek sahibi yapan, toplumun  ve üreten Türkiye’nin bir parçası yapan  eğitim yuvası bu tarihi okulun yıkılması, aynı zamanda Zonguldak'ın tarihinin de yok edilmesi demektir.  Öte yandan hastanenin otopark ihtiyacı varsa, bu önceden planlanmalıydı. Ayrıca, hastanenin otopark ihtiyacının karşılanması için  alternatif çözüm yolları bulmak da mümkündür.

Ancak soruna alternatif  çözüm yolları bulmak yerine, Kız Meslek Lisesi'nin yıkmaya çalışmak, Zonguldaklıyı tedirgin etmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi Zonguldak’lılar, tarihine sahip çıkmaktadır. Bu süreçte, Zonguldaklılar için simgesel önemi büyük olan Kız Meslek Lisesi'nin yıkılmaması için bakanlığınızın da gereken duyarlılığı göstererek, Zonguldak’ın bu tarihi binasına sahip çıkarak,  binanın yıkımına müsaade etmemesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1) Zonguldak Devlet Hastanesi’nin otopark ihtiyacı için tarihi Zonguldak Kız Meslek Lisesi binasının yıkılacağı iddiaları doğru mudur?

2) Bu tarihi binanın yıkılmasıyla Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin başka bir binaya taşınması söz konusu mudur? Bakanlığınıza bu konuda yapılmış bir başvuru var mıdır?

3) Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin atölyeleri için yeni yerler arandığı iddiaları doğru mudur?

4) Cumhuriyetin ilk kenti Zonguldak’ın mimari yapısı ve tarihi ile en önemli Cumhuriyet eserlerinden olan Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin, hastane otoparkı yapılması için yıkılmasına izin verecek misiniz?

5 ) Zonguldaklılar için manevi değeri  büyük  olan bu tarihi simgesel okulun, otopark yapılması için yıkılması sizin içinize siniyor mu?

 

KIZ MESLEK LİSESİ İÇİN ZONGULDAK TEK YÜREK!

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin yıkımı ile ilgili olarak TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi. Önergesinde; " Kız Meslek Lisesi, Cumhuriyetin ilk kenti Zonguldak’ın en önemli Cumhuriyet eserlerindendir. Bu lise, bir eğitim kurumu olmanın yanında, taşıdığı manevi değer nedeniyle de Zonguldak halkı için ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Bu nedenle otopark yapımı gündeme geldiği günden bugüne sivil toplum örgütleri başta olmak üzere pek çok dernek, siyasi parti, sendika tarafından Kız Meslek Lisesi'nin yıkılmaması için açıklamalar yapılmıştır. Zonguldak'ın geçmişini simgeleyen yapılardan biri olan Kız Meslek Lisesi'nin yıkılmaması için imza kampanyası başlatılmış, Zonguldak'ta yaşayanlar başta olma üzere, Türkiye'nin pek çok yerinde yaşayan Zonguldaklılar bu yıkımın yapılmaması için tek yürek olmuştur" diyen CHP'li Demirtaş, şunları ifade etti:

"KIZ MESLEK LİSESİ BİR CUMHURİYET KURUMUDUR!                                                                     

Her kentin parçası haline gelmiş, o kentin kimliğini tanımlayan ve hafızasını oluşturan yapılar vardır. Bu yapılar, o kentte yaşayanlar açısından taşıdığı değer ve anlamın yanında, sahip oldukları mimari özellikleri ile şehirlerin belleğinde yer ederler. Zonguldak Kız Meslek Lisesi de, mimari özelliklerinin yanında, Zonguldak'ın hafızasında yer etmiş en önemli Cumhuriyet kurumlarından biridir. Ancak son dönemde, Zonguldak Kız Meslek Lisesi taşıdığı bu özellikleri ile değil de yıkımıyla gündemde yer almaktadır.

ZONGULDAK'IN HAFIZASINDA YERİ VAR!

Zonguldak'ta yapımı devam eden, Atatürk Devlet Hastanesi'nin otoparkı yapılmak üzere Kız Meslek Lisesi'nin yıkılması Ak Parti Milletvekili tarafından gündeme getirilmiştir. Hastanenin otoparkı yapılması için yıkımı teklif edilen bu okul binası, sadece tarihsel özellikleri ile değil simgesel özellikleri ile de ön plana çıkmaktadır.  Öncelikle; yıkılması istenen Kız Meslek Lisesi,1963 yılında inşaatı tamamlanan ve bir kadın mimar tarafından yapılmış bir binadır. 56 yıldır, yay şeklindeki incelikli mimarisi ile kenti adeta kucaklayan, bu yönüyle de Zonguldak'ın hafızasında yer etmiş olan Kız Meslek Lisesi, şimdiye kadar pek çok kız öğrenciyi yetiştirmiş, onların topluma kazandırılmasında, iş ve çalışma hayatında yer almasında ve bir birey olarak   geleceklerini kurmada yer edinmiş bir yapıdır.

RANTÇI ANLAYIŞ!

Ancak Kız Meslek Lisesi'nin yıkılarak yerine Zonguldak Devlet Hastanesi’nin otoparkı yapılmasını teklif eden Ak Partili Milletvekili başta olmak üzere, Zonguldak Ak Parti yöneticileri, konuya "yıkılması gerekiyorsa yıkılır" şeklindeki yüzeysel yaklaşımları ile kamuoyunu tedirgin etmeye devam etmektedir.

Kent hafızasına saygı duymayan, her yeri bir rant alanı olarak gören, kent planlamasını bilimsel yöntemler yerine kişisel çıkarlar doğrultusunda yapan bu anlayış kabul edilemez. Zonguldak tarihi için böylesine önemi olan bir yapının hastane otoparkı için yıkılması en hafif tabir ile Zonguldak’a ihanettir.

 

Hastane otoparkı için, 56 yılda on binlerce kız öğrenciyi yetiştiren, meslek sahibi yapan, toplumun  ve üreten Türkiye’nin bir parçası yapan  eğitim yuvası bu tarihi okulun yıkılması, aynı zamanda Zonguldak'ın tarihinin de yok edilmesi demektir.  Öte yandan hastanenin otopark ihtiyacı varsa, bu önceden planlanmalıydı. Ayrıca, hastanenin otopark ihtiyacının karşılanması için  alternatif çözüm yolları bulmak da mümkündür.

Ancak soruna alternatif  çözüm yolları bulmak yerine, Kız Meslek Lisesi'nin yıkmaya çalışmak, Zonguldaklıyı tedirgin etmektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi Zonguldaklılar, tarihine sahip çıkmaktadır. Bu süreçte, Zonguldaklılar için simgesel önemi büyük olan Kız Meslek Lisesi'nin yıkılmaması için bakanlığın da gereken duyarlılığı göstererek, Zonguldak’ın bu tarihi binasına sahip çıkarak,  binanın yıkımına müsaade etmemesi gerekmektedir.

KIZ MESLEK LİSESİNİN YIKILMASI İÇİNİZE SİNİYOR MU?

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi;

1) Zonguldak Devlet Hastanesi’nin otopark ihtiyacı için tarihi Zonguldak Kız Meslek Lisesi binasının yıkılacağı iddiaları doğru mudur?

2) Bu tarihi binanın yıkılmasıyla Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin başka bir binaya taşınması söz konusu mudur? Bakanlığınıza bu konuda yapılmış bir başvuru var mıdır?

3) Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin atölyeleri için yeni yerler arandığı iddiaları doğru mudur?

4) Cumhuriyetin ilk kenti Zonguldak’ın mimari yapısı ve tarihi ile en önemli Cumhuriyet eserlerinden olan Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin, hastane otoparkı yapılması için yıkılmasına izin verecek misiniz?

5 ) Zonguldaklılar için manevi değeri  büyük  olan bu tarihi simgesel okulun, otopark yapılması için yıkılması sizin içinize siniyor mu?

Kaynak: Editör:
Etiketler: KIZ, MESLEK, LİSESİ, İÇİN, ZONGULDAK, TEK, YÜREK,
Yorumlar
Haber Yazılımı